För dig med urologiska problem

Att ha urologiska problem är vanligt idag. Urologiska besvär innebär att du har besvär med njurarna eller urinvägarna. Problemen kan uppstå både hos kvinnor och män under olika delar i livet.

En uroterapeut behandlar och utreder patienter med urinträngningar, urinläckage, svårighet med att tömma blåsan, underlivssmärtor och exempelvis svag bäckenbotten. De har även kompetens att hjälpa till vid tarmtömningsproblem och avföringsläckage.

Flera som besväras av problemen idag

Du är långt ifrån ensam om du har urologiska besvär. Många kan tycka det är en känslig och lite jobbigt ämne att prata om med andra, men glöm inte att det är ett vanligt besvär som många någon gång i livet råkar ut för. Det kan drabba vem som helst och det är viktigt att söka hjälp för att bli av med problemen och få rätt behandling redan från start.

Sök hjälp

Om du har problem är det viktigt att få den hjälp du behöver. Se till att sök hjälp och kontakta din mottagning för att få vård på bästa sätt av kunnig personal.

På kliniken får du hjälp med dina urologiska besvär, exempelvis erektionsproblem, vattenkastningsbesvär eller prostatakontroll. Rådfråga även med personalen på kliniken om du känner dig osäker så du känner dig trygg i din behandling.