Banta snabbt eller långsamt?

Länge har den vedertagna åsikten gällande bantning varit att man ska gå ner sakta för att på så sätt lättare behålla vikten senare. Detta är något som många svenska dietister förordat likväl som många internationella forskare.

Men enligt en studie som SVT tagit del av kan en snabb viktminskning vara minst lika effektiv som långsam viktminskning. Den forskningsrapport som hävdar detta bygger på forskning som genomförts på University of Melbourne (Australien). Testet innefattade 200 personer där hälften fick genomgå en bantningskur med fokus på snabbantning medan de andra fick göra en långsammare bantning. Därefter fick de som minskat minst 12,5% av sin kroppsvikt följa en viss diet. Detta för at de inte skulle gå upp i vikt igen.

Resultatet visade att 81 % av de som fick snabbanta behöll sin vikt under tiden de åt dieten. Detta medan enbart ca 50% av de som bantat långsamt kunde behålla sin vikt.

En av orsakerna till detta resultat kan däremot vara mentalt. Detta eftersom de som bantar snabbt betydligt snabbare ser resultat. Det höjer motivationsnivån vilket även kan vara en orsak till att de sedan behåller sin vikt. 

Den svenska dietforskaren Stephan Rössner kommenterar forskningen i en intervju med SVT att det främst handlar om individuella förutsättningar och att folk måste få välja själva utifrån vilken metod som passar bäst.